Sparbanksstiftelsen Aktia i Pörtom
Ändamål

Stiftelsens ändamål är att främja sparandet och stöda hembygden samt vårda sparbanksrörelsens traditioner på orten. Stiftelsen förverkligar sitt ändamål genom att ekonomiskt stöda arbete och forskning som främjar sparandet och genom att utdela understöd och donationer till mottagare verksamma inom stiftelsens  verksamhetsområde. Ekonomiskt stöd ges även för att informera om resultatet av arbetet och forskningen. Stiftelserna samlar och tillvaratar därtill sparbanksrörelsens traditioner inom verksamhetsområdet.

Ansökningsförfarande

Ansökan görs elektroniskt via det elektroniska ansökningssystemet. Ansökningstiden är 1.2.-29.2.2024. Ansökningarna behandlas under våren och beslut meddelas i maj 2024. Tilläggsinformation fås av stiftelsens ombud Mikaela Norrgård.


Till bidragsansökan

 

År 2023 beviljades 62 349 euro i understöd. Listan på bidragsmottagare hittar du till höger på denna sida under "beviljade understöd".

Bakgrund
Stiftelsen grundades 1993 i samband med ombildandet av sparbanken Aktia till ett sparbanksaktiebolag. De 20 stiftelserna grundades på områden i Svenskfinland, där sparbanken hade verksamhet. Sparbanksstiftelserna erhöll vid stiftandet aktier i Aktia sparbank Abp och bildade då den största aktieägargruppen i Aktia.

Stiftelsens beslutande organ är förvaltningsrådet och styrelsen.
Kontaktuppgifter

Styrelseordförande
John Berg
Österlandsvägen 741
66270 Pörtom
john.berg(a) agrolink.fi
0400-561343

Förvaltningsrådets ordförande
Ann-Christin Källros
Källroosvägen 55
66270 Pörtom
kallros(a) hotmail.com
050-5869786 (arb)

Ombud
Mikaela Norrgård
Kronolandsvägen 3 B 9
66270 Pörtom
mikaela.norrgard(a)gmail.com
050-5319268