Sparbanksstiftelsen Aktia i Pörtom
Ändamål

 

Stiftelsens ändamål är att främja sparandet och stöda hembygden samt vårda sparbanksrörelsens traditioner på orten. Stiftelsen förverkligar sitt ändamål genom att ekonomiskt stöda arbete och forskning som främjar sparandet och genom att utdela understöd och donationer till mottagare verksamma inom stiftelsens  verksamhetsområde. Ekonomiskt stöd ges även för att informera om resultatet av arbetet och forskningen. Stiftelserna samlar och tillvaratar därtill sparbanksrörelsens traditioner inom verksamhetsområdet.

Ansökningsförfarande

Ansökningsblanketten kan fyllas i och sändas via e-post, alternativt printas ut och fyllas i förhand, och därefter skannas. Sista ansökningsdatum är 28.2.2022. Mer information kan fås av stiftelsens ombud Mikaela Norrgård.

Vänligen notera att bristfälligt ifylld ansökan kan leda till avslag.

 

Ansökningsblankett (ifyllbar PDF)

Bakgrund
Stiftelsen grundades 1993 i samband med ombildandet av sparbanken Aktia till ett sparbanksaktiebolag. De 20 stiftelserna grundades på områden i Svenskfinland, där sparbanken hade verksamhet.

Sparbanksstiftelserna erhöll vid stiftandet aktier i Aktia sparbank Abp och bildade då såsom även nu den största aktieägargruppen i Aktia.

Stiftelsens beslutande organ är förvaltningsrådet och styrelsen.
Kontaktuppgifter

Styrelseordförande
John Berg
Österlandsvägen 741
66270 Pörtom
john.berg(a) svf.fi
0400-561343

Förvaltningsrådets ordförande
Ann-Christin Källros
Källroosvägen 55
66270 Pörtom
kallros(a) hotmail.com
050-5869786 (arb)

Ombud
Mikaela Norrgård
Kronolandsvägen 3 B 9
66270 Pörtom
mikaela.norrgard(a)gmail.com
050-5319268